Konsultation

Under 2019 kommer jag börja att jobba med konsultationer och coachning. Jag erbjuder hem- och livsorganisation i verkligheten anpassade för just dig!

Planeringsmöte

Vi börjar med ett möte där du berättar och visar vad du behöver hjälp med och vilken typ av ordning just du behöver.

Plan

Utifrån det utformar jag en plan för just dig för att få ordning på de områden du behöver.

Direkt coachning eller över nätet

Därefter bestämmer vi hur vi ska jobba. Ska du göra jobbet självständigt, med mer eller mindre stöd och uppföljning  via nätet eller om du vill ha mer handfast hjälp.

Prisbilden är 500kr inkl moms via frilans finans + resekostnad 20kr/mil om det är över 5 mil enkel resa.